“Rahmat Dan Kesejahteraan Allah Untuk Semua”

“Masjid Wahana Transformasi Ummah”

SENARAI PEGAWAI DAN AHLIJAWATANKUASA
MASJID SUNGAI CHINCHIN, GOMBAK, SELANGOR DARUL EHSAN.
SESI 2009/2012
BAGI TEMPOH 1HB JUN 2009 HINGGA 31HB MEI 2009

Bil Nama Jawatan No. Telefon
PEGAWAI
01 Tuan Haji Man Sort Bin Mamat Nazir 019 230 0228
02 Tuan Haji Ahmad Azam Bin Abd Rahman Timbalan Nazir 019 227 7020
03 Ustaz Md Noor Bin Hussin Setiausaha 019 257 4118
04 Mohd Ridhuan Bin Haji Sariffudin Penolong Setiausaha 017 611 6073
05 Ahmad Zake Bin Abbas Bendahari 019 640 1300
06 Ustaz Ahmad Sofian Bin Haji Abdul Rani Imam I 019 246 9340
07 Haji Ahmad Maulana Bin Abdul Ghani Imam II
08 Ustaz Azlan Bin Abdul Jalil Imam III
09 Hasni Bin Haji Abdul Rahman Bilal I 013 678 9432
10 Ismail Bin Abdul Ghani Bilal II 019 304 4847
11 Mohd Kamel Bin Md Noor Siak I 019 304 1879
12 Amir Bin Atan Siak II 019 236 4278
13 Penolong Siak
AHLI JAWATANKUASA
14 Jamalludin Bin Rejab Keselamatan 012 666 6213
15 Sulaiman Bin Zakaria Badan Khairat Kematian 012 392 9480
16 Omar Bin Nasir Pembangunan, Seliaan & Inventori 012 654 5413
17 Muhammad Aris Fadzilah Bin Muhammad Rekreasi Dan Latihan 012 283 3061
18 Masitah Binti Haji Abdullah Perayaan Dalam Islam (PDI) 012 629 0219
19 Haji Mohd Sani Bin Haji Abdullah Penyelenggaraan & Keceriaan
20 Khazari Bin Mat Perayaan Dalam Islam (PDI) 017 321 6252
21
22 Rohani Binti Bidin Wakil Wanita 013 260 4704
23 Haji Zainal Bin Husin Juru Audit I
24 Haji Zainal Abidin Bin Haris Juru Audit II 03 6185 7310
25 Rozita Binti Kamar Setiausaha Kerja 016 282 2864

“Masjid Wahana Transformasi Ummah”

Advertisements